บริษัท จิโน คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิต นำเข้าส่งออกกลุ่มเครื่องมือวัด ทดสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จิโน คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
65 อาคาร 42 ทาวเวอร์ ชั้น 10 ซ.สุขุมวิท 42 (กล้วยน้ำไท) ถ.สุขุมวิท
Phra Khanong Khlong Toei Bangkok