ประกอบกิจการให้บริการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและแรงงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการด้านแรงงานและรับเหมาแรงงาน
Benefits
  • ประกันสังคม, โบนัสตามผลประกอบการบริษัท,วันหยุดประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เคไอ เปอรูมาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนอโศก-ดินแดง
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400