บริษัท แอค-แทกซ์ จำกัด
•รับทำบัญชีและงบการเงินให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทั่วไป •ให้บริการด้านกรอกแบบ และ นำส่ง ภาษีอากร •ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านบัญชีแลภาษีอากร
Benefits
•โบนัสพิเศษหากผลการทำงานดี และ ผลการดำเนินงานของบริษัทดี •ได้รับการฝึกอบรมทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอค-แทกซ์ จำกัด
86 ลาดพร้าว 91
Khlong Chaokhun Sing Wang Thonglang Bangkok 10310