บริษัท อักษรแดง จำกัด
บริษัท อักษรแดง จำกัด
เปิดกิจการเพื่อผลิตและจำหน่าย
- กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จทุกชนิด กระดาษความร้อน กระดาษคาร์บอน ทุกชนิด สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด สติ๊กเกอร์สินค้า ฉลากสินค้า หมึกพิมพ์บาร์โค๊ด ทุกชนิด
- ระบบจัดการร้านค้า POS ONLINE
- อุปกรณ์ POS
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - คอมมิชชั่น
  • - ค่าเดินทาง
  • - เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อักษรแดง จำกัด
36/4 ถ.แจ้งวัฒนะ
Ban Mai Pak Kret Nonthaburi 11120
Directions
  • ถนนแจ้งวัฒนะ เลี่ยงเมืองปากเกร็ด
  • ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
  • Big C แจ้งวัฒนะ
See Map