บริษัท พาแนลพีนา เวิล์ด ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ตัวแทนนำเข้า-ส่งออกทางเรือ ทางอากาศและทางบก รวมถึงให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร
สวัสดิการ
  • สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำเท่านั้น
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - โอที
  • - โบนัสประจำปี
  • - โบนัสพิเศษ
  • - ประกันชีวิต
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ทันตกรรม
ติดต่อ
บริษัท พาแนลพีนา เวิลด์ ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
3388/47-49 อาคารสิรินรัตน์ ชั้นที่ 14 ถนนพระราม 4
Khlong Tan Khlong Toei Bangkok 10110
เว็บไซต์: www.panalpina.com