บริษัท เวิลด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด
เวิลด์ ไอที โซลูชั่น เป็นบริษัทที่คอยตอบโจทย์ด้าน IT Computer เป็นบริษัทขายส่ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครบวงจร และมีบริการซ่อมอุปกรณ์ตอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และมีบริการวางระบบ Network CCTV และระบบต่างอีกมากมาย
Benefits
  • 1.โบนัสประจำปี/โบนัสพิเศษ
  • 2.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • 3.ส่วนลดการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษ้ท
  • 4.ประกันสังคม
  • 5.ท่องเที่ยวประจำปี
  • 6.เบี้ยเลี้ยง+ค่าเดินทาง
  • และอื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เวิลด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด
65/1 ม.1
Samrong Klang Phra Pradaeng Samut Prakan 10130