บริษัท ไบโอ-แมส เพาเวอร์ จำกัด
บริษัทประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Benefits
  • ประกันชีวิตกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไบโอ-แมส เพาเวอร์ จำกัด
388 อาคารเอสพี (IBM) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400