บริษัท เน็ตอีสท์ จำกัด
ซิ้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
Benefits
  • - โบนัสประจำปี
  • - พักร้อนประจำปี
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
  • - เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีต่างๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เน็ตอีสท์ จำกัด
1477 หมู่บ้านศรีวรา-ทาวน์อินทาวน์ ซอยลาดพร้าว94 ถนนลาดพร้าว
Wangthonglang Wang Thonglang Bangkok 10310
See Map