บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์จากต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี จึงเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้าด้วยดีตลอดมา
ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จำกัด
1011/1 ถนนพหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400