JobThai
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ยิปซั่มครบวงจรตั้งแต่ผลิต จัดจำหน่าย แปรรูปผลิตภัณฑ์จากแร่ยิปซั่ม อาทิ สารปรับสภาพดินในการเกษตร, ฟู้ดเกรดในการผลิตอาหาร, แร่วัตถุดิบส่งโรงงานปูนซีเมนต์และแผ่นยิปซั่ม ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี
Benefits
- ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต - โบนัส - ปรับค่าจ้างประจำปี - บ้านพัก - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี งานบวช งานแต่ง งานศพ ตามระเบียบบริษัทฯ - อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
zero position en
Contacts
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
อาคาร 4 เจ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน
Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400