บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ยิปซั่มครบวงจรตั้งแต่ผลิต จัดจำหน่าย แปรรูปผลิตภัณฑ์จากแร่ยิปซั่ม อาทิ สารปรับสภาพดินในการเกษตร, ฟู้ดเกรดในการผลิตอาหาร, แร่วัตถุดิบส่งโรงงานปูนซีเมนต์และแผ่นยิปซั่ม ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี
Benefits
  • - ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต
  • - โบนัส
  • - ปรับค่าจ้างประจำปี
  • - บ้านพัก
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - งานเลี้ยงประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี งานบวช งานแต่ง
  • งานศพ ตามระเบียบบริษัทฯ
  • - อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
อาคาร 4 เจ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400