บริษัท ทูเวีย ไอ ดี ซี จำกัด
บริษัทเรา เป็นบริษัทเกี่ยวกับงานด้าน Freight forwarder และงานด้านแพ็คกิ้งเครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อส่งออกต่างประเทศ
Benefits
  • 1. โบนัสประจำ 6 เดือน
  • 2. เสื้อฟอร์ม
  • 3. ประกันสังคม
  • 4. ประกันสุขภาพ
  • 5. พักร้อนประจำปี
  • 6. โอที ล่วงเวลา
  • 7. วันหยุดนักขัตฤกษ์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทูเวีย ไอ ดี ซี จำกัด
เลขที่ 342 ม.4
Pluak Daeng Pluak Daeng Rayong 21140