บริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จำกัด
ธุรกิจโรงพยาบาลเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534
เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ
บางนา-ตราด มีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย
มีแพทย์รักษาเฉพาะทาง
สวัสดิการ
  • - การันตีรายได้ที่มั่นคง
  • - รักษาพยาบาลฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จำกัด
2140-44 อาคารศูนย์สุขภาพ ถ.รามคำแหง ปากซอย 36
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240