ผลิตรองเท้าแฟชั่นยี่ห้อ Naturalizer BSC Regal ส่งออกประเทศญี่ปุ่น,ไต้หวัน,สวีเดน,อิตาลี่ ฯลฯ เป็นรองเท้าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ในกลุ่มธนูลักษณ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2530 ตั้งอยู่สวนอุตสาหกรรมเครื่อสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบรี
Benefits
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่ารถ
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่าจังหวะงานสำคัญ
  • - ค่าแรงจูงใจ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ปรับค่าแรงประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือบิดา-มารดา
  • - คู่สมรสถึงแก่กรรม ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น จำกัด
687 ม.11
Nong Kham Si Racha Chon Buri 20230