บริษัท พีจีพี จำกัด
บริษัท พีจีพี จำกัด เป็นบริษัทแปรรูปสินค้าเกษตรและจัำดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ที่สามารถร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
Benefits
  • - มี OT
  • - มีเครื่องแบบพนักงาน
  • - มีโบนัส
  • - มีค่าอาหารกลางวันและค่าเดินทาง
  • - ปรับเงินเดือน
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พีจีพี จำกัด
40/27 หมู่ 5
Uthai Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210