บริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด
เป็นบริษัท IT ที่ให้บริการระบบบริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้กับราชการ (e-Auction) เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2543 ทุนดำเนินการ 150 ล้านบาท จัดเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในการให้บริการเทคโนโลยีนี้
ปัจจุบันบริษัท มีสำนักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัด 14 แห่ง เป็นบริษัท IT ที่เปิดรับสมัครบุคลากรรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bizdimension.com , www.PaiNaiDii.com , www.u2deal.com
สวัสดิการ
 • 1.โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการบริษัท)
 • 2.ผลตอบแทนรายได้
 • 3.เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงาน
 • 4.ค่าโทรศัพท์มือถือ
 • 5.ค่าน้ำมันรถ / ค่าสึกหรอรถ
 • 6.เงินช่วยเหลือ กรณี พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • 7.เงินประกันสังคม
 • 8.กองทุนทดแทน
 • 9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 10.สวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
 • 11.การฝึกอบรมหน้าที่งาน
 • 12.การส่งฝึกอบรมสัมมนาในและนอกบริษัท
 • 13.กิจกรรมสันทนาการท่องเที่ยวประจำปี
 • 14.การตรวจสุขภาพพนักงาน / ฉีดวัคซีนประจำปี
 • 15.งานสังสรรค์ปีใหม่
 • 16.เครื่องแบบพนักงาน (บางตำแหน่ง)
 • 17.อาหารว่าง
 • 18.รางวัลการปฏิบัติงาน
 • 19.สามารถซื้อสินค้าของบริษัทในเครือ ในราคาพนักงาน
 • 20.สวัสดิการเงินกู้ กรณีจำเป็น ฉุกเฉิน
 • 21.ทุนการศึกษาบุตร
 • 22.บรรจุเป็นพนักงานประจำตั้งแต่แรกเข้า
 • ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด
979/79-80 อาคาร SM Tower ชั้น 26 ถนนพหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
เว็บไซต์: www.bizdimension.com
วิธีการเดินทาง
 • สำนักงานใหญ่(กทม.) อาคารสำนักงาน เอส.เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
 • (อยู่ใกล้ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ห่างจากอนุสาวรีย์ชัยประมาณ 1 กม.หรือสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสนามเป้า ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าไม่เกิน 100 เมตร หรือสามารถเดินทางมาทางด่วน อนุสาวรีย์ชัยห่างไม่เกิน 500 เมตร)
ใช้งานแผนที่