บริษัท มาร์วิส (ไทย) จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2546
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าอาหารและอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านอาหาร
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
  • - ค่าล่วงเวลา
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มาร์วิส (ไทย) จำกัด
910/63 อาคารเอสวี ซิตี้ ถ.พระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
Directions
  • 1.BRT สายสาทร-ราชพฤกษ์ ลงที่สถานีวัดด่าน
  • 2.รถเมล์สาย 205, 89 และ ปอ.205
See Map