บริษัท มาร์วิส (ไทย) จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2546 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าอาหารและอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านอาหาร
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัสตามผลประกอบการ - ค่าล่วงเวลา
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มาร์วิส (ไทย) จำกัด
910/63 อาคารเอสวี ซิตี้ ถ.พระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
Directions
1.BRT สายสาทร-ราชพฤกษ์ ลงที่สถานีวัดด่าน 2.รถเมล์สาย 205, 89 และ ปอ.205
See Map