บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ บริษัท ภาครัฐและเอกชน
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยเลี้ยง และ O.T.
  • - ตรวจสุขภาพฟรี
  • - ชุดฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอส เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
525 ถ.ลาดพร้าววังหิน ( ปากซ.ลาดพร้าววังหิน77)
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10310