บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ 2538 เป็นหนึ่งในสาขาจาก
บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายในการนำเข้าและค้าขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร รวมไปถึงการติดตั้ง ซ่อมแซม และการบริการหลังการขายเครื่องจักรและอะไหล่ของแบรนด์ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ที่มีมากกว่า 700 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หลักและการบริการถูกแบ่งออกตามสายงานดังนี้ ระบบพลังงาน (Power systems) ระบบเครื่องกล (Engine systems) ระบบรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental systems) และเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Industrial machinery) สินค้าเหล่านี้เกิดจากประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่สะสมมาและมีการวิจัยเพื่อพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสร้างผลงานใหม่ๆ ตลอดระยะเวลาหลายปี ซึ่งผลจากธุรกิจได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ ก้าวไปถึงมาตรฐานระดับสากล โดยนโยบายหลักของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การบริการหลังการขายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
173/31,173/34 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้
Thungmahamek Sathon Bangkok 10120
Website: www.mhit.co.th