บริษัท นิคเทค จำกัด
ผลิตแม่พิมพ์
Benefits
โบนัส+ประกันสังคม+โอที+ชุดฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นิคเทค จำกัด
338/107,109 ซ.ร่มเกล้า 16 ถ.ร่มเกล้า
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
See Map