JobThai
บริษัท อินเตอร์ ยูนีค จำกัด
นำเข้าสินค้าในกลุ่มพลาสติก เครื่องครัว และของใช้ในครัวเรือนจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
Benefits
- ตามกฏหมายกำหนด
zero position en
Contacts
บริษัท อินเตอร์ ยูนีค จำกัด
42/12 โกดัง เอ็น เอ เอ็ม โลจิสติกส์ ถนนพัฒนาชนบท 3
Khlong Song Ton Nun Lat Krabang Bangkok 10520