บริษัท อินเตอร์ ยูนีค จำกัด
นำเข้าสินค้าในกลุ่มพลาสติก เครื่องครัว และของใช้ในครัวเรือนจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อินเตอร์ ยูนีค จำกัด
79/18 ซอยรามคำแหง 118
Tubchang Saphan Sung Bangkok 10240