บริษัท ไอเอ็มไอ เอ็ดดูเทค จำกัด
บริษัท ไอเอ็มไอ เอ็ดดูเทค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านการศึกษา SMART Board, SANAKO, สื่อการสอน, Networking รวมทั้งสินค้าด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัทกำลังขยายงาน จึงมีความต้องการรับพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอเอ็มไอ เอ็ดดูเทค จำกัด
232/13-14 ถนนพหลโยธิน
Anusawari Bang Khen Bangkok 10220