บริษัท แอมป์ อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าใน Brand AEG ดังนี้
Our Products are:
•AC Power Supply Systems Inverters and UPS
•Rectifiers and Battery Chargers DC – Power Supply
•Stationary Industrial Battery
Our Services are:
•Consultation
•System Designs
•Batteries Capacity Testing : Ni-Cd Batteries
•Batteries Maintenance
Benefits
  • 1.ประสังคม
  • 2.โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอมป์ อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
33 อาคารวังเด็ก 4 ชั้น 6ซอยยาสูบ 1
Chomphon Chatuchak Bangkok 10900