บริษัท ไมโครแมส เอ็นเนอร์จี จำกัด
ธุรกิจพลังงาน จำหน่ายน้ำมันเตา สารหล่อลื่น เชื้อเพลิงทดแทน
Benefits
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ยอดเป้าพิเศษ
  • - คอมมิชชั่น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไมโครแมส เอ็นเนอร์จี จำกัด
6/1 ซอยแสมดำ 5
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150
See Map