บริษัท บลู ริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตและผู้ส่งออก ผักและผลไม้สด โดยโรงงานตั้งอยู่ที่ อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี บริษัท มีสายการผลิตหลัก อยู่ 2 สายการผลิต คือ ผักผลไม้สดปลอดสารพิษ รวมถึงเกษตรอินทรีย์ (Chemical Free & Organic) และ สินค้าพร้อมปรุง/พร้อมรับประทาน (Ready to cook/Eat) Blue River is a manufacturer and exporter of fresh vegetables and fruits. Our factory are located at Ratchaburi. Our group is a manufacture for vegetable and fruits in Frozen, cannery, pouch product and dried fruit product. Our first philosophy for food is food safety. We can develop food safety programme to support customer requirement from both farm and processing facility. Our farms are accredited by GlobalGAP and LEAF Marque� and continue to work with TN10 and SQF 1000 farm standard. Our pack house is accredited by GMP, HACCP and BRC standard. We are working for specific standard such as SQF2000 and ISO 22000.
สวัสดิการ
- ประกันชีวิต - ประกันสังคม - วันหยุดประจำปีตามกฎหมาย อย่างน้อย 13 วัน - ค่าน้ำมัน - โบนัสตามผลประกอบการ - ค่าล่วงเวลา - อื่น ๆ
ติดต่อ
Blue River Products Ltd.
453-454 หมู่ 4
Pak Raet Ban Pong Ratchaburi 70110
ใช้งานแผนที่