นำเข้า - ส่งออกเม็ดพลาสติก
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
Benefits
  • - โบนัส
  • - เสื้อฟอร์มบริษัท
  • - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูเนี่ยน เจ. พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด
85 หมู่ 6 ถนนสินสาคร
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000