จำหน่ายติดตั้ง บริการ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องควบคุมการเปิดปิดประตู กล้องวงจรปิด
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัส
  • - ท่องเทียงประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซี.ซี.เอส.ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด
88 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี
Bangkhen Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Website: www.ccss.co.th