มัยกลาสดีไซน์ ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2009 ก่อนที่จะจดจัดตั้งบริษัทในปี 2011 โดยเริ่มการออกแบบพัฒนาแว่นตาที่แก้ปัญหาการใช้งานของแว่นตาทั่วไปและตอบโจทย์ของชีวิตประจำวันของคนสมัยใหม่ โดยในช่วงแรกจะเป็นการวิจัยตลาด และพัฒนารูปแบบการผลิตและการใช้งาน จนกระทั่งในปี 2012 ทางบริษัทได้จัดตั้งแผนกออกแบบขึ้น เพื่อออกแบบสินค้าให้มีความสวยงามและตอบสนองต่อการใช้งานของคนไทย เรามุ่งเน้นที่จะออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จะให้ประสบการณ์ที่พิเศษ เพื่อที่จะตอบสนองทุกๆ ช่วงเวลาของชีวิตของคนเมืองสมัยใหม่ “เราสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อที่จะท้าทายข้อจำกัดต่างๆ เพื่อที่จะได้สินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง” เรามีการพัฒนาเครื่องจักรเฉพาะเจาะจงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสร้างสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยโรงงานของทางบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย
Benefits
- ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มัยกลาส ดีไซน์ จำกัด
12/19 M.2 Ratchaphruek Rd.,
Bang Rak Yai Bang Bua Thong Nonthaburi 11110