JobThai
บริษัท ที.ไอ.พี ซัคเซส จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ งานก่อสร้างทั่วไป ระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้า
Benefits
1. ค่าทำงานล่วงเวลา 2. ค่าเช่าบ้าน 3. ประกันสังคม 4. โบนัส 5. หากมีรถยนต์ส่วนตัว ทางบริษัทฯจะทำการจ่ายเป็นค่าเช่ารถ และ ค่าน้ำมัน
zero position en
Contacts
บริษัท ที.ไอ.พี ซัคเซส จำกัด
33/9 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87
Prawet Prawet Bangkok 10250