บริษัท ทีเจที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท TJTจำกัด(Thailand) เป็น บริษัทฯตัวแทน นำเข้า และจำหน่าย อาหารเกาหลี หลากหลาย ยี่ห้อ บริษัทฯจำนาย ร้านอาหารเกาหลี ห้างสรรพสินค้า และ เพื่อรองรับการ ขยาย จำนาย ของบริษัทฯ เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสนใจ ในงานบริการ และ มีความ ชื่นชอบ ในสินค้าเกาหลี.
Benefits
  • 1.เงินเดือน (ตามโครงส้รางบริษท)
  • 2.ค่าคอมมิชชั่น(สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
  • 3.ประกาศสังคม
  • 4.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • 5.ค่าเดินทาง
  • 6.โบนัสประจำปี่
  • 7. อาหารกลางวัน
  • 8. ทำงาน วันจันทร์ – ศุกร์ (AM 8:30~17:00)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทีเจที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25 ซอย บางนา-ตราด12 ถ.บางนา-ตราด
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260