บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2527 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก สินค้าประเภทสารเคมี พลาสติก อาหารและบรรจุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
140/53-55 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ 2 ชั้น23 ถ.สีลม
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500