บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท คือ อัคคีภัย , ภัยทางทะเลและขนส่ง , รถยนต์และอุบัติเหตุเบ็ดเตล็ด บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2492 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ประกันภัยนิรภัย จำกัด ต่อมาในปี 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ประกันภัย จำกัด” โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ที่เป็นเจ้าของบริษัทอินเตอร์ไลฟ์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต ต้องการให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าทั้งสองบริษัทอยู่ในเครือเดียวกัน
สวัสดิการ
  • กองทุนประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
  • ประกันชีวิตกลุ่ม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • ทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
364/29 ถนนศรีอยุธยา
Thanon Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400
เว็บไซต์: www.indara.co.th
วิธีการเดินทาง
  • รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพญาไท ทางออกที่ 4