บริษัท เอ-วิง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ-วิง (ประเทศไทย) จำกัด ทำการผลิตและจัดจำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีบริษัท เอ-วิง อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นสาขาใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
Benefits
  • ประกันสังคม ประกันกลุ่ม โบนัส วันหยุดเทศกาล
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ-วิง (ประเทศไทย) จำกัด
388 ถนนรัชดาภิเษก
Chankasem Chatuchak Bangkok 10900
See Map