บริษัท เอ-วิง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ-วิง (ประเทศไทย) จำกัด ทำการผลิตและจัดจำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีบริษัท เอ-วิง อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นสาขาใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันกลุ่ม โบนัส วันหยุดเทศกาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ-วิง (ประเทศไทย) จำกัด
388 ถนนรัชดาภิเษก
Chankasem Chatuchak Bangkok 10900
ใช้งานแผนที่