บริษัท จัดหางาน แกรนด์ไทย โอเวอร์ซีส์ จำกัด
จัดหาคนงานไปทำงานโรงงานประเทศไต้หวัน โดยถูกต้องตามกฎหมายของกรมแรงงานจัดส่ง
สวัสดิการ
เงินเดือนเริ่มต้นที่ 10000+เบี้ยขยัน + ค่าคอม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จัดหางาน แกรนด์ไทย โอเวอร์ซีส์ จำกัด
634 ซอย ลาดพร้าว 80 หรือซอยสถานทูตลาว
Wang Thonglang Wang Thonglang Bangkok 10310
เว็บไซต์: www.grandthai.com