บริษัท จัดหางาน แกรนด์ไทย โอเวอร์ซีส์ จำกัด
จัดหาคนงานไปทำงานโรงงานประเทศไต้หวัน โดยถูกต้องตามกฎหมายของกรมแรงงานจัดส่ง
Benefits
เงินเดือนเริ่มต้นที่ 10000+เบี้ยขยัน + ค่าคอม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จัดหางาน แกรนด์ไทย โอเวอร์ซีส์ จำกัด
634 ซอย ลาดพร้าว 80 หรือซอยสถานทูตลาว
Wangthonglang Wang Thonglang Bangkok 10310