ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง เหมาะกับการเกษตรทุกประเภท เช่นพืชไร่ ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ข้าว ฯลฯ และพืชสวน เช่น ยางพารา, ทุเรียน, เงาะ, มังคุด ฯลฯ เป็นต้น
ปุ๋ยอินทรีย์ของ บริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัด ผลิตจากมูลสัตว์ปีก เช่น มูลนกกระทา, มูลไก่ ซึ่งทำให้ปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพสูง และเหมาะสมกับการเกษตรทุกประเภท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เค เค พัฒนาการเกษตร จำกัด
118 หมู่ 6 ถนนพัฒนานิคม ซอย 27 สาย 2 ซ้าย
Nong Bua Phatthana Nikhom Lop Buri