เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่อง Harddisk Karaoke ยี่ห้อ TJ MEDIA , MUNIA ลำโพง แอมป์ ไมโครโฟน ยี่ห้อ TJ MEDIA โดยมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้มา
เปิดดำเนินกิจการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2549 กำลังขณะนี้ทางบริษัทฯกำลังขยายกิจการต้องการผู้มีความรู้ ความสามมารถมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เข้ามาร่วมงานดังนี้
Benefits
  • 1. มีเงินเดือนประจำ
  • 2. มีประกันสังคม
  • 3. สิทธิ์การลาพักร้อนประจำปี
  • 4. โบนัสประจำปี
  • 5. เวลาปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
  • 6. ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 7. เบี้ยขยันประจำเดือน
  • 8. สวัสดิการค่าครองชีพ
  • 9. เงินเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทีเจมีเดีย (ไทยแลนด์ ) จำกัด
1000/53 หมู่บ้านสุขไพศาล ตรอกวัดจันทร์ใน
Bangkhlo Bang Kho Laem Bangkok 10120