บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด (Jomtien Garden Hotel & Resort )
ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ก่อสร้าง
Benefits
  • ประกันสังคม
  • โบนัส (ขึ้นอยู่ผลประกอบการบริษัทฯ)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด (Jomtien Garden Hotel & Resort )
503 อาคารเค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั้น10 ถนนศรีอยุธยา
Thanon Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400