บริษัท เอสที โนซากะ จำกัด
ST Nosaka Co., Ltd. We are designing and manufacturing machine for plating.
Established in factory Amata Nakorn Industrial Estate since 2008 which is headquartered in Japan
Benefits
  • ค่าเช่าบ้าน 1,500/เดือน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, โบนัส, รถรับส่งจากกรุงเทพฯ, ประกันสุขภาพ- ประกันชีวิต
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอสที โนซากะ จำกัด
700/813 หมู่ที่ 1
Phan Thong Phan Thong Chon Buri 20160
See Map