บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการตรวจวิจัยทางห้องปฏิบัติการ เปิดดำเนินกิจการเมื่อปี 2551
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด
67/382 ถนนเสนานิคม 1 ซอย 42
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230