บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผลิตถังเก็บน้ำ ถังเหล็ก อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย และติดตั้งระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย
Benefits
- ประกันสังคม - OT
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
50 หมู่ 12
Bang Phasi Bang Len Nakhon Pathom 73130