บริษัท มัสลิณณ์ จำกัด
บริษัท มัสลิณณ์ จำกัด (Maslin Co.,Ltd.) ดำเนินธุรกิจด้าน IT ครบวงจร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำปรึกษาธุรกิจด้าน IT และดูแลระบบไอทีให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ทั้งองค์กรของรัฐ เอกชน และวิสาหกิจ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มัสลิณณ์ จำกัด
78/4 ถนนเคหะร่มเกล้า (นลินซี้ตี้)
Khlong Song Tonnun Lat Krabang Bangkok 10520
Directions
  • สำนักงานใกล้บิ้กซี้ เคหะร่มเกล้า