บริษัท มาสุ จำกัด
เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2534 ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขายยา,อาหารเสริมและเครื่องสำอาง
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มาสุ จำกัด
เลขที่ 88 ซ.สุภาร่วม ถ.รัชดาภิเษก
Wong Sawang Bang Sue Bangkok 10800