จุ้ย (จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป)
ผลิตเพื่อจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
สวัสดิการ
  • เบี้ยขยันรายวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
จุ้ย (จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป)
ซ.ลาดพร้าว 3
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10310
วิธีการเดินทาง
  • MRT พหลโยธิน ประตู 5
ใช้งานแผนที่