บริษัท หมอหวาน จำกัด
เป็นกิจการปรุงและจำหน่ายยาแผนไทย ดำเนินกิจการมากว่า 80 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสืบสานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
สำนักงานของบริษัทฯ เป็นตึกสไตล์โคโลเนียลอายุครบ ๙๐ ปีในปีนี้ ตึกนี้เป็นตึกที่หมอหวาน รอดม่วง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รักษาและปรุงยาแผนไทยจำหน่าย โดยตั้งชื่อตึกว่า "บำรุงชาติสาสนายาไทย"
ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงปรุงยาหอมของหมอหวานตามตำรับเดิม ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม เพื่อรักษาสรรพคุณและสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย และยังปรุงยาไทยตำรับดั้งเดิมอื่นๆ ที่มีสรรพคุณดีเลิศ เพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันได้รู้จักและเป็นการสืบต่อเจตนารมณ์ของหมอหวาน
ผลิตภัณฑ์ของหมอหวานมีจำหน่ายที่ พระราชวังพญาไท พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คิงเพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย และบำรุงชาติสาสนายาไทย
บริษัทฯ ยินดีที่จะสอนงานให้กับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษามาโดยตรง แต่มีความรักในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา รักความก้าวหน้าและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเติบโตไปกับบริษัทฯ
Benefits
  • ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท หมอหวาน จำกัด
9 ซอยเทศา ถ.บำรุงเมือง
Wat Ratchabophit Phra Nakhon Bangkok 10200
Website: www.mowaan.com
See Map