บริษัท พี เอส เอ็ม ซี จำกัด
เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
Benefits
  • - ค่าล่วงเวลากรณีประจำหน่วยงานก่อสร้าง ตามที่เจ้าของโครงการร้องขอ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - กรณีประจำหน่วยงานก่อสร้างต่างจังหวัดจะมีค่าที่พักให้
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พี เอส เอ็ม ซี จำกัด
573/40 ซอยรามคำแหง 39
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
See Map