บริษัท บีบี แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
ดำเนินการ มา 20 ปี ธุรกิจด้านประกันวินาศภัย
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ - เบี้ยขยัน - โบนัสปลายปี - สวัสดิการค่าะรักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บีบี แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
408/87 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 20 ถ.พหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
เว็บไซต์: www.bb@triplebbroker.com