บริษัท ศรีอุดมสุข วิศวกรรม จำกัด
บริษัท ศรีอุดมสุข วิศวกรรม จำกัด เป็นบริษัทที่ให้การบริการแบบครบวงจรกับเครื่องจักรกลหนัก ที่ใช้ในท่าเรือและลานตู้สินค้าทุกชนิด เช่น รถยกตู้ รถโฟรค์ลิฟ รถหัวลาก ฯลฯ ด้วยบุคคลากรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ พร้อมทั้งโรงซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานประกอบไปด้วยเครื่องมือและเครื่องจักร ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา พร้อมทั้งมีอะไหล่แท้ (Original) และอะไหล่เทียบ (OEM) ที่มีให้เลือกสั่งซื้อได้ทุกประเภท บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ที่เพิ่มมากขึ้นและด้วยหลักการบริการ และการจัดการอย่างมืออาชีพ (Professional Service) ที่ให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้สร้างความมั่นใจและแรงผลักดันให้กับบริษัท ศรีอุดมสุข วิศวกรรม จำกัด จำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
Benefits
- เบี้ยขยัน 800 บาท (กรณีที่ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย) - ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) - โบนัส - แจกชุดยูนิฟอร์มคนละ 3 ชุด - ปรับเงินเดือนประจำปี - ประกันสังคมตามกฏหมาย - เบี้ยเลี้ยงสำหรับพนักงานที่ไปทำงานนอกสถานที่ - ประกันอุบัติเหตุหมู่ - เงินสวัสดิการ กู้ยืม, ฉุกเฉิน - ที่พัก
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ศรีอุดมสุข วิศวกรรม จำกัด
104/20 หมู่ที่ 3
Bueng Si Racha Chon Buri 20230
See Map