บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทมหาชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประมูลครบวงจรในประเภท รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
รวมถึง ทรัพย์สิน หรือ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่สุดของมืออาชีพในงานด้านการประมูล โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ
และมีำสำนักงานสาขาอีก 20 แห่งทั่วประเทศ ได้เปิดดำเนินธุรกิจบริการประมูลมากว่า 20 ปี และเป็นบริษัทประมูลแห่งแรก
ของประเทศไทย โดยในปี 2555 นี้ บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชน จึงต้องการรับพนักงาน / เจ้าหน้าที่
เข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ตามตำแหน่งงาน ดังนี้
Benefits
 • ประกันสังคม
 • เงินเดือน
 • โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • Incentive
 • Commission
 • OT
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดฟอร์ม
 • การอบรมสัมนาภายใน
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดตามประเพณี / ตามกฎหมายแรงงาน
 • งานสังสรรค์ประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
518/28 ซอยรามคำแหง 39 ( เทพลีลา 1)
Wangthonglang Wang Thonglang Bangkok 10310
Directions
 • จาก ซอย รามคำแหง 39
 • รถเมล์สาย 36 ก. / รถสองแถวสีแดง ลงหน้าสถานทูตกัมพูชา
 • แล้วนั่งรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างมายังบริษัทฯ
See Map