Galileo Thailand
บริษัทกาลิเลโอ ไทยแลนด์ จำกัด ให้บริการทราเวลเอเย่นต์ในประเทศต่าง ๆ โดยผ่านการบริการงานของบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายแห่งชาติหรือ Nation Distribution Companies ในแต่ละประเทศ โดยให้บริการฝึกสอนการใช้งานระบบ การติดตั้งระบบ รวมถึงการบริการหลังการติดตั้งแก่ผู้ใช้ระบบกาลิเลโอจากพนักงานกาลิเลโอในแต่ละประเทศ เพื่อสามารถให้บริการทราเวลเอเย่นต์ได้อย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
Galileo Thailand
7th Floor, Nai Lert Tower Bldg., 2/4 Wireless Road
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10300
Directions
  • ลงรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต และเดินเข้าไปตามถนนวิทยุประมาณ 200 เมตร หรือนั่งวินไปโรงแรมปาร์ค นายเลิศ