บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด
ทำกิจการโรงพยาบาลสัตว์ ชื่อโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด สะพานสูง (ตรงข้ามหมู่บ้านสัมมากร) เปิดทำการตั้งแต่ปี 2542
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • - ส่วนแบ่งยอดขาย
  • - OT
  • - โบนัส
  • - เบี้ยขยันปลายปี
  • -กองทุนออมทรัพย์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด
ที่อยู่ 33/39 หมู่ที่ 3 ถนนรามคำแหง
Tubchang Saphan Sung Bangkok 10240