บริษัท ไทย เทค การ์เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย เทค การ์เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
99/2 หมู่ 1
Thong Chai Nuea Pak Thong Chai Nakhon Ratchasima 30150